private lease vergelijker leaseauto.nl

Broekhuis Eerder Opzeggen

Berekening opzegvergoeding Broekhuis private lease

Berekening opzegvergoeding Broekhuis private lease

Broekhuis Lease volgt bij voortijdige opzegging de methode zoals in de Keurmerk Private Lease Algemene Voorwaarden is omschreven. Broekhuis hanteert daarbij 35% als vast percentage.

Voorbeeld:
Het termijnbedrag is € 200,-. De overeengekomen leaseperiode is 36 maanden. U zegt op tegen het begin van de 25e maand. Zonder de opzegging zou u aan termijnbedragen nog 12 maanden x € 200,- = € 2.400,- moeten betalen. De opzeggingsvergoeding wordt als volgt berekend: 35% van € 2.400,- = € 840,-.

Het berekende bedrag mag niet hoger zijn dan het verschil tussen de gezamenlijke termijnbedragen die u hebt betaald en nog moet betalen tot het moment van opzegging en de gezamenlijke – hogere – termijnbedragen die u tot dat moment had moeten betalen als u direct de leaseovereenkomst voor de kortere duur was aangegaan. Indien dit wel het geval is, betaalt maximaal dit verschil.

Voorbeeld:
Stel u had in bovenstaand voorbeeld direct een overeenkomst gesloten voor 24 maanden met een termijnbedrag van € 230,- dan zou u na 24 maanden in totaal betaald hebben 24 x € 230,- = € 5.520,-. U heeft werkelijk betaald 24 x € 200,- = € 4.800,-. De opzeggingsvergoeding mag dan maximaal uitkomen op € € 5.520,- -/- € 4.800,- = € 720,-.

In dit voorbeeld is de opzeggingsvergoeding derhalve niet € 840,- maar gemaximaliseerd op € 720,-. Opmerking: Indien u bij aanvang van de lease-overeenkomst vooraf een bedrag heeft betaald in verband met vooruitbetaling leasetermijnen en uw maandtermijn (leaseprijs) daarmee omlaag is gegaan, wordt bij de berekening van de opzeggingsvergoeding uw oorspronkelijke maandtermijn gehanteerd (dus de maandtermijn vóór verlaging in verband met uw vooruitbetaling).

Nieuw in Private Lease