private lease vergelijker leaseauto.nl

Private Lease Overeenkomst

private lease overeenkomst

Private Lease Overeenkomst

Een groot verschil met een eigen auto is dat een Private Lease Overeenkomst wordt aangegaan voor langere tijd. Een eigen auto kun je verkopen als je hem niet meer nodig hebt. Of als je hem niet meer kan betalen. Bij een Private Lease gaat dat niet zo makkelijk. Bij Private Lease zijn er afspraken vastgelegd in een overeenkomst.

Nu houdt bijna niemand ervan om lange contracten en documenten met voorwaarden te lezen. Toch is het belangrijk om voordat u een Private Lease Overeenkomst afsluit op de hoogte te zijn van de belangrijkste punten.

Om goed te kunnen adviseren hebben wij de kleine lettertjes van de Private Lease Overeenkomsten doorgespit. De belangrijkste kleine lettertjes hebben wij hieronder uitgelicht.

Keurmerk Private Lease maakt het makkelijk

Om consumenten zekerheid te geven dat zij veilig, verantwoord en vertrouwd een private leaseovereenkomst kunnen afsluiten is het Keurmerk Private Lease opgericht.

Meeste voorwaarden en afspraken bij iedereen hetzelfde

Veel voorwaarden en afspraken uit de leaseovereenkomst zijn door het Keurmerk Private Lease gestandaardiseerd. Zo maken alle bij het Keurmerk Private Lease aangesloten leasemaatschappijen gebruik van dezelfde Algemene Voorwaarden. In deze Algemene Voorwaarden zijn al veel zaken geregeld waar wij ook bij stilstaan.

Eerlijke voorwaarden

Doordat de meeste voorwaarden uniform zijn geworden vanuit het Keurmerk Private Lease zijn de verschillen tussen leasemaatschappijen klein. Ook zijn er geen echte  verborgen of oneerlijke punten meer opgenomen in de overeenkomsten.

Private Lease Auto's

Overeenkomst met vier documenten

De Private Lease Overeenkomst bestaat helaas niet uit één document waarin alle afspraken zijn vastgelegd. De totale Private Leaseovereenkomst bestaat ten minste uit deze 4 documenten:

Leasecontract

In het Leasecontract zijn de belangrijke afspraken van de leaseovereenkomst vastgelegd. Waaronder de specificaties van de auto, de looptijd, het aantal kilometers, eventuele extra opties, de startdatum en het leasetarief.

Algemene voorwaarden

In de Algemene Voorwaarden zijn voorwaarden vastgelegd die voor iedereen hetzelfde zijn. Hierin staat omschreven welke rechten en plichten u heeft als consument en welke de leaseaanbieder heeft. De Algemene Voorwaarden zijn opgesteld door het Keurmerk Private Lease.

Aanvullende Voorwaarden

De Aanvullende Voorwaarden worden door iedere leasemaatschappij met het Keurmerk Private Lease zelf opgesteld. Hierin worden de regels van de betreffende Leasemaatschappij in detail uitgelegd. De Algemene voorwaarden vormen de basis.

Innameprotocol

In het Innameprotocol staan bepalingen over de inlevering van de Private Leaseauto aan het eind van de contractperiode en bijbehorende controles.

Afspraken en Voorwaarden

Hieronder gaan wij in op de belangrijkste afspraken en voorwaarden. Omdat er over bepaalde onderwerpen in meerdere documenten zaken zijn vastgelegd het niet handig om het per document te doen.

Leaseauto.nl

Inbegrepen kosten

Waar nooit onduidelijk over mag ontstaan is wie wat betaalt. Vanuit de Algemene Voorwaarden is vastgelegd dat minimaal deze kosten inclusief zijn:

  • aanschaf en afschrijving van de auto
  • motorrijtuigenbelasting;
  • kosten van reparatie en regulier onderhoud van het voertuig;
  • premie voor een verzekering van aansprakelijkheid voor schade aan derden (Wettelijke Aansprakelijkheid of WA-verzekering);
  • premie van een verzekering of de kosten van het treffen door de leasemaatschappij van een voorziening voor eventuele schade aan het voertuig door aanrijding, diefstal en andere plotseling van buiten komende gebeurtenissen (cascoschade);
  • kosten van pechhulp;
  • kosten van vervangend vervoer in Nederland tijdens reparatie of onderhoud na 72 uur of na een kortere periode indien dat in de Aanvullende voorwaarden bepaald is;

Vanuit de Aanvullende Voorwaarden en het Leasecontract kan deze lijst uitgebreid worden. Bijvoorbeeld met een extra verzekering. Geen van de bovenstaande zaken kan uitgesloten worden. Dat is de Zekerheid van het Keurmerk Private Lease.

De auto

Waar het allemaal om draait is de natuurlijk de Leaseauto. In het contract staat precies welke auto, in welke kleur, in welke uitvoering en met welke opties er wordt geleverd. Daar moet de leasemaatschappij zich aan houden.

Belangrijke datums

Contractdatum, leverdatum, ingangsdatum, einddatum en betaaldatum. Verschillende datums uit de private leaseovereenkomst zijn om een verschillende reden belangrijk.

Contractdatum en tekendatum

Ten eerste de contractdatum en de datum waarop wordt getekend. De tekendatum door de klant is belangrijk omdat dan de bedenktijd start. Bij private lease hebben klanten altijd twee weken bedenktijd. Dit is vanuit het Keurmerk Private Lease bepaalt. Binnen de twee weken bedenktijd mag er zonder opgave van reden afgezien worden van de Private Leaseovereenkomst.

Leverdatum

De verwachte leverdatum is iets om rekening mee te houden bij de bestelling. U wilt niet verrast worden door het nieuws dat het nog bijna een jaar gaat duren voordat uw auto wordt geleverd. Bij voorraad auto’s is de leverdatum makkelijk af te spreken.

Ingangsdatum en einddatum

De dag dat de auto geleverd wordt is meteen de startdatum. Vanaf dan begint de overeengekomen leaseperiode. Ook de einddatum is dan definitief.

Betaaldatum

Zodra de auto is geleverd starten de maandelijkse betalingen. Deze moeten plaatsvinden voor de betaaldatum. Als u niet betaalt dan zal dat worden doorgegeven aan het BKR.

Looptijd van de overeenkomst

De looptijd is een van de belangrijkste vastgelegde punten in het contract. Bij private lease varieert de looptijd tussen de 24, 36, 48 of 60 maanden. Een langere looptijd is voordeliger.

Tussentijds opzeggen

Na een jaar kan een leaseovereenkomst opgezegd worden. Dit kan alleen niet in alle gevallen kosteloos.

Kosteloos voortijdig opzeggen

Kosteloos opzeggen kan altijd als de persoon op wiens naam de overeenkomst staat overlijdt. In de overeenkomst staat vermeld of opzeggen ook in andere situaties mogelijk is. Bijvoorbeeld bij verlies van een baan of echtscheiding. Dit verschilt per leasemaatschappij.

Opzegvergoeding

Als er geen sprake is van een situatie waarin kosteloos opgezegd kan worden, dan moet er een vergoeding betaald worden. Deze opzegvergoeding is gemaximaliseerd vanuit het Keurmerk Private Lease. U betaalt als maximale opzegvergoeding nooit méér dan wat u zou hebben betaald als u bij het aangaan van het contract had gekozen voor het aantal maanden dat u er nu af wilt.

Berekening van opzegvergoeding

De berekening van de opzegvergoeding varieert per leasemaatschappij. In de overeenkomst is de berekening uitgelegd. Twee belangrijke variabelen in de berekening zijn altijd de rest looptijd en het te betalen percentage over de rest looptijd.

Kilometers per jaar

Een van de belangrijkste afspraken in de overeenkomst is het aantal kilometers per jaar. De kilometers per jaar hebben namelijk een grote invloed op het leasetarief. Rijdt u meer, dan betaalt u meer. Nu is het vooraf lastig om te bepalen hoeveel er gereden gaat worden. De kans is groot dat er meer of minder gereden wordt dan overeengekomen.

Meerkilometers altijd afrekenen

Wordt er meer gereden, dan moeten deze meerkilometers afgerekend worden. In het contract staan details over deze afrekening en de kosten van de meerkilometers. De afrekening gebeurt in elk geval aan het einde van de overeenkomst. Ook een jaarlijkse afrekening is gebruikelijk.

Minder kilometers niet altijd gecompenseerd

Voor minderkilometers geeft niet elke leasemaatschappij geld terug. Of er minder kilometers gecompenseerd worden en tegen welk tarief staat ook in de overeenkomst.

Structureel aanpassen van de kilometers per jaar

Als er structureel meer of minder gereden wordt dan kan de overeenkomst aangepast worden. Dit leidt tot een ander maandtarief. Of en onder welke voorwaarden dit aangepast kan worden, verschilt per leasemaatschappij.

Schade aan de Private Leaseauto

Schade wil iedereen voorkomen. Maar als die er is dan moet die wel betaald worden. Gelukkig zijn private leaseauto’s standaard goed verzekerd. Vanuit het Keurmerk Private lease is geborgd dat de WA en Casco schade altijd inclusief is.

Eigen risico bij schade

Wel is er sprake van een eigen risico bij niet verhaalbare schades. De hoogte van dit eigen risico per schadegeval is vastgelegd in het contract. Ook als het eigen risico wordt verhoogd na de eerste schade staat dit in de overeenkomst.

Wat doen bij schade

In de overeenkomst is ook vastgelegd wat te doen als schade ontstaat. Het belangrijkste is om altijd contact op te nemen met de leasemaatschappij. Zij geven instructies dan instructies wat u verder moet doen.

Schade bij inleveren

Aan het eind van de leaseperiode moet de auto weer ingeleverd worden. De Leasemaatschappij controleert dan of er schades zijn die niet zijn gemeld. Dit gebeurt aan de hand van het innameprotocol. Bij nieuwe niet verhaalbare schades kan dit leiden tot het betalen van eigen risico.

Extra verzekeringen

Naast de autoverzekeringen zijn er inzittenden verzekeringen. Deze kunnen standaard inbegrepen zijn of als optie worden toegevoegd. Zowel de standaard als de optionele verzekeringen staan in de overeenkomst.

Wie mag rijden en wie is verantwoordelijk

Naast de contractant mogen ook andere mensen in de leaseauto rijden. De contractant blijft alleen wel in alle gevallen het aanspreekpunt en verantwoordelijk. Dus ook als iemand anders schade rijdt of een bekering krijgt.

Onderhoud

De leasemaatschappij organiseert en betaalt het onderhoud. Zij bepalen daarom ook bij wie en hoe vaak dit onderhoud plaatsvindt. Hoe dit is geregeld is vastgelegd. Maar niet alle kosten vallen onder onderhoud. Denk aan wasbeurten en ruitenvloeistof. Ook dit is aangegeven.

Vervangend vervoer

Een auto tot je beschikking hebben. Dat is de essentie van een leasecontract. Maar wat nu als deze auto langdurig in de garage staat voor onderhoud of schade. Vanuit het Keurmerk Private Lease is vervangend vervoer binnen 72 uur gegarandeerd bij onderhoud en schadeherstel.

Meer over het Private Lease Contract

Private Lease Kenniscentrum